Kỉ niệm 3 tháng ở công ty mới

Làm việc ở nơi mới 3 tháng, có nhiều cái mới, có nhiều cái bỡ ngỡ và nhiều cái lạ, nhưng rồi cũng quen dần. Ít nhất công việc cũng khác, môi trường khác và nhiều thứ khác nữa, làm cho mình cũng cảm thấy đỡ hơn trước. Mặc dù, thỉnh thoảng vẫn nghĩ đến công ty cũ, người cũ và những thứ cũ khác, nhưng thay đổi bao giờ cũng là tốt (nếu nó không tốt cũng phải nghĩ rằng nó tốt thôi)