Tổng kết năm 2008

28 Tết. 0h27p

Đêm khuya lang thang trên mạng, có ghé ngang qua blog của Ms. Hồng và đọc được bài tổng kết năm 2008 của bà chị. Thấy rất hay tôi định post lên blog của mình nhưng vì tiếng Anh tệ quá không thể trả lời hết 27 câu hỏi này được, thôi thì lại làm bằng tiếng Việt vậy.