Yêu công ty

Sáng nay, lục lọi trong tủ lấy áo mặc tình cờ thấy được chiếc áo công ty phát cho từ hồi mới vào công ty đến giờ. Lấy ra mặc, tự nhiên bần thần nghĩ lại. Mới thế đã hơn 5 năm trôi qua rồi … nhanh quá

Lạm phát cao nhất trong vòng 13 năm

Sáng nay đọc tin thấy tình hình có vẻ căng thẳng quá. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 tiếp tục ở mức cao 2,99%, đưa chỉ số giá của 3 tháng đầu năm lên 9,19% và là tỷ lệ lạm phát cao nhất trong một quý từ năm 1995 trở lại đây. Cũng theo dự đoán của bài báo này, lạm phát trong năm 2008 sẽ đạt hơn 15% so với năm 2007.