Chính sách C10

Đó là chính sách mà công ty tôi đưa ra trong hoàn cảnh nền kinh tế khó khăn. Nền kinh tế Việt nam giai đoạn này có thể nhìn với con mắt ảm đạm như thế này: lạm phát tăng cao chưa từng có, giá tiêu dùng và các nguyên vật liệu tăng, các thị trường đầu tư hầu như gặp khó khăn, thị trường Chứng khoán giảm sâu, thị trường Bất động sản đóng băng và có xu hướng giảm, thị trường Vàng thì không thể dự đoán trước.