Dám thay đổi

Dám thay đổi

Thay đổi luôn là một phần tất yếu của cuộc sống mà bạn sẽ phải gặp phải trong suốt cuộc đời. Thay đổi đầu tiên bạn gặp phải chính là từ trong bụng mẹ ra ngoài đời (tất nhiên không phải do bạn quyết định) nhưng hàng loạt sự kiện cuộc sống về sau cũng là thay đổi mà bạn gặp phải, có những cái bạn phải tự mình ra quyết định, có những cái không. Ví dụ như chọn trường đại học, chọn công việc để làm, chọn lập gia đình hay chọn để có con cái v.v. Nhưng đứng trước thay đổi để ra quyết định luôn là phần khó nhất.

Tiền mã hóa CryptoCurrency (P1) – Tìm hiểu chung về tiền mã hóa

Tiền mã hóa CryptoCurrency (P1) – Tìm hiểu chung về tiền mã hóa

Một thời gian nghiên cứu về CryptoCurrency có một vài điều chia sẻ cho vui. Sự ra đời của Bitcoin (BTC) và quá trình tăng giá của nó từ chưa được 10 cent / 1 BTC đến tận hơn 1000 USD / 1 BTC làm cho tiền mã hóa trở thành một hiện tượng không thể dự đoán trước được của quá trình phát triển Internet.