Trợ giúp

Các chuyên mục bài viết

Trang nhật kí chia thành các chuyên mục để bạn dễ dàng theo dõi. Bạn có thể xem các bài viết ở ngòai trang hoặc xem theo chuyên mục mà bạn thích. Bạn cũng có thể vào phần lưu trữ để xem lại theo dạng lưu trữ các bài viết đã có trước đây. Bạn có quyền tự do đưa nhận xét của bạn về bài viết của tôi trên trang Weblog này.

Thành viên và bản quyền

Bạn đựoc tự do đăng kí thành viên của Weblog này để có thể gửi bài nhanh hơn, nếu đăng kí hãy đến trang này. Các nội dung mà các bạn gửi lên thuộc bản quyền của các bạn và tôi không chịu bất cứ trách nhiệm nào liên quan đến nội dung gửi lên bởi khách hay thành viên.

Tôi hoàn toàn ý thức được là không phải tất cả các nội dung tôi gửi trên trang này đều là của tôi. Trong khả năng có thể, tôi sẽ ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của tất cả các tài liệu và trích dẫn mà tôi sử dụng trong trang web này.

Trang web được xây dựng bằng WordPress, phần mềm tạo blog miễn phí. Bản quyền sử dụng GNU GPL. Themes có bản quyền tại Clean WordPress Themes

Cuối cùng

Nếu vẫn còn thắc mắc, hãy liên hệ với tôi tại đây https://thanhtan.net/index.php/contact/