Liên hệ

Tại đây bạn có thể liên hệ với tôi, trang này sau khi bạn nhấn vào nút Gửi đi, nội dung sẽ được gửi trực tiếp đến cho tôi. Tôi rất cảm ơn các bạn đã quan tâm và đóng góp ý kiến cho tôi về trang Webblog này.

Bạn cũng có thể liên hệ với tôi qua email, địa chỉ hay dùng nhất của tôi là thanh_tan @ yahoo.fr, nếu bạn muốn gửi một bản nhạc lớn, thử Gmail của Google xem sao thanhtan.tran @ gmail.com.

Còn nếu bạn muốn liên hệ nhanh rất nhanh, có thể liện ngay với tôi qua đây