Tiền mã hóa CryptoCurrency (P1) – Tìm hiểu chung về tiền mã hóa

Tiền mã hóa CryptoCurrency (P1) – Tìm hiểu chung về tiền mã hóa

Một thời gian nghiên cứu về CryptoCurrency có một vài điều chia sẻ cho vui. Sự ra đời của Bitcoin (BTC) và quá trình tăng giá của nó từ chưa được 10 cent / 1 BTC đến tận hơn 1000 USD / 1 BTC làm cho tiền mã hóa trở thành một hiện tượng không thể dự đoán trước được của quá trình phát triển Internet.

Nghề Commodities Trading hay giao dịch hàng hóa

Nghề Commodities Trading hay giao dịch hàng hóa

Đây là một nghề rất hấp dẫn, hoặc cũng có thể là riêng với tôi. Vì khi làm nghề này, một cách đơn thuần nhất tôi gần như phải tìm hiểu về tất các loại hàng hóa có thể giao dịch được trên thế giới, công dụng của nó và nó dùng làm cái gì. Gần như hóa ra cái gì cũng biết nhưng thực tế chỉ làm thương mại và đơn giản hơn là chẳng cái gì hiểu sâu sắc và cụ thể cả. Giống như một phần con người tôi, cái gì cũng biết nhưng cuối cùng chẳng cái gì giỏi thực sự cả.